GENERALNY DYSTRYBUTOR ROZWIĄZAŃ OCHRONNYCH ARCABIT

KONTAKT

ARCAZONE Sp. z o.o.
05-082 Blizne Łaszczyńskiego, ul. Graniczna 50
(Warszawa/Bemowo)
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 522-280-41-73, REGON: 140493801, kapitał zakładowy 50 tys. zł.
CENTRALA
(22) 532 69 32
(22) 201 21 82
DZIAŁ HANDLOWY
(22) 532 69 32
biuro@arcazone.pl
POMOC TECHNICZNA
(22) 532 69 20
pomoc@arcabit.pl